Disclaimer

Disclaimer Addio Uitvaartzorg

Het onderstaande is van toepassing op de website www.addiouitvaartzorg.nl. Door deze website te gebruiken, stemt u in met deze disclaimer.
 

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typfouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Addio Uitvaartzorg aanvaardt geen enkele
verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruikt, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.
 

Ervaringen en beschikbaarheid

De ervaringen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze website zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.
 

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij Addio Uitvaartzorg of bij derden. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Addio Uitvaartzorg.