Ervaringen

Vier het leven!

Vier het leven!

Zijn bedrijf is zijn levenswerk, een grote melkveehouderij. Ooit gestart door zijn ouders en voortgezet door Marco. Na het overlijden van zijn ouders blijft hij alleen op de boerderij wonen. De laatste jaren wordt hij bij zijn werkzaamheden ondersteund door Gerard.

Marco is een levensgenieter. Naast zijn bedrijf heeft hij een groot sociaal netwerk. De boerderij blijft de zoete inval voor zijn broers en zussen. Maar ook familieleden, buren en vrienden zoeken zijn gezelschap graag op. Marco speelt enthousiast bij het amateurtoneel en is de gangmaker op feesten en partijen. 

De samenwerking tussen Marco en Gerard loopt zo goed dat ze met elkaar in gesprek gaan over bedrijfsovername. Gerard wil graag boer worden en Marco wil meer kunnen genieten van zijn vrije tijd. Een unieke kans voor beide.

Terwijl de bedrijfsovername formeel in gang wordt gezet krijgt Marco vage lichamelijke klachten, maar niet echt verontrustend. Het is voor Marco de bevestiging dat het tijd wordt om het wat rustiger aan te gaan doen. De boodschap die hij enkele dagen later van zijn huisarts krijgt, dat zijn levenseinde nadert, is onomkeerbaar. Slechts enige weken later zet hij op zijn sterfbed de handtekening voor de bedrijfsovername.

De laatste weken van zijn leven brengt Marco door op zijn boerderij, omringd met de liefdevolle zorg van alle mensen die hem lief zijn. Ook in de dagen na zijn overlijden blijven ze hem bezoeken en delen ze met elkaar hun verdriet. Natuurlijk moet er een mooi afscheid komen, maar wat zou Marco zich gewenst hebben? Niemand die het echt weet… 

In de woonkamer rondom Marco in zijn kist worden herinneringen gedeeld en zo ontstaan gaandeweg ideeën voor zijn afscheid. Vrienden maken een foto van het bedrijfsschildje dat vele jaren op de muur van de stal heeft gehangen en wordt afgebeeld op de rouwkaart. Zijn broers en zussen verzamelen foto’s die op de dag van de uitvaart getoond worden. De buurvrouwen plukken bloemen uit zijn tuin en maken een prachtig bloemstuk. De acteurs van de toneelgroep schrijven het levensverhaal van Marco. 

Op de dag van de uitvaart nemen ze, te midden van de koeien in de stal, voor het laatst afscheid en sluiten zijn kist. Gerard rijdt met de tractor van Marco voorop in de rouwstoet naar de afscheidslocatie. Daar leggen ze als stille getuigen de overall, bril en pet van Marco op zijn kist. Het samenzijn wordt afgesloten met het heffen van het glas op het leven van Marco. ‘Vier het leven’ was het thema van het afscheid van Marco…