Condoleance

Condoleance

 

Condoleance wordt ook wel condoleren genoemd. Iedereen die zich verbonden voelde met de overledene kan zijn of haar medeleven betuigen aan degenen die achterblijven. Condoleances bieden troost en steun aan de nabestaanden. Medeleven tonen kan op verschillende manieren en is mede afhankelijk van de relatie die men heeft tot de overledene of de nabestaanden. 

 

Persoonlijk condoleren

Aan mensen die dicht bij de overledenen of familie staan wordt vaak gelegenheid gegeven tot persoonlijke condoleance. In de dagen voorafgaand aan de begrafenis of crematie is er voor hen de gelegenheid een bezoekje te brengen in de eigen omgeving. Op de dag van de uitvaart is er vaak gelegenheid tot condoleren voor de belangstellenden voorafgaand of na afloop van de afscheidsbijeenkomst. Soms is dit een apart moment voor de dag van de uitvaart.

 

Condoleanceregister

Op de dag van de begrafenis of crematie is er vaak de gelegenheid het condoleanceregister te tekenen. In het condoleanceboek kunnen belangstellenden hun namen en adressen noteren. Vaak is er ook ruimte om een persoonlijke boodschap voor de familie te schrijven. Zeker wanneer veel mensen komen condoleren is het voor de nabestaanden fijn om te kunnen lezen wie er allemaal zijn geweest. Vaak worden de NAW-gegevens ook gebruikt om naderhand een dankbetuiging te versturen. 

 

Herinneringskaartjes

Voor het schrijven van een persoonlijke boodschap is vaak wat meer tijd nodig. Daarom wordt in plaats van het condoleanceregister ook steeds vaker gekozen voor herinneringskaartjes. Deze kaartjes worden meegestuurd met de rouwkaart of liggen bij de ingang van de afscheidslocatie. Belangstellenden kunnen in alle rust en persoonlijk woord op de kaartjes schijven en meenemen op de dag van de uitvaart of terugsturen aan de familie. 

 

Condoleancekaartje

Een zeer gewaardeerde manier van condoleren is het sturen van een condoleancekaart. Het ontvangen van post in de dagen tussen overlijden en het afscheid, maar zeker ook daarna, wordt door nabestaanden zeer gewaardeerd. Het lezen van de persoonlijke woorden op deze kaarten zijn tastbare vormen van troost en bieden ook in de periode na het overlijden veel steun. Medeleven uit onverwachte hoek van minder hechte contacten wordt vaak zeer op prijs gesteld! 

 

Online condoleren

Een nieuwe vorm van condoleren is via het online condoleanceregister. Op een meestal persoonlijke gedenkpagina kunnen herinneringen aan de overledene met elkaar gedeeld worden met tekst, foto’s, muziek en verhalen. Men kan er voor kiezen op het bericht openbaar te maken of besloten te houden. Deze herinneringen zijn voor de nabestaanden vaak een mooie aanvulling op het levensverhaal van hun dierbare. 

 

Voor welke condoleance kies ik?

Hier zijn geen speciale regels voor. Voor nabestaande is het van grote waarde dat medeleven wordt getoond. Kies de vorm waar u zich het best bij voelt, hierin bestaat geen goed of fout.

In de volgende stap leest u meer over de plechtigheid

Contact met Addio Uitvaartzorg

Wilt u meer weten over onze diensten of vrijblijvend contact?

Vul gerust het onderstaande formulier in!